Elektrik

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2022 yılında bir önceki yıla göre %1,25 oranında azalarak 328,7 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %2,60 azalarak 326 TWh olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir.

2022 yılında elektrik üretimimizin, %34,6'sı kömürden, %22,2'si doğal gazdan, %20,6'sı hidrolik enerjiden, %10,8’i rüzgardan, %4,7’si güneşten, %3,3'ü jeotermal enerjiden ve %3,7’si diğer kaynaklardan elde edilmiştir.
 

2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 104.136 MW’a ulaşmıştır.

 

2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; %30,3’ü hidrolik enerji, %24,4’ü doğal gaz, %20,9’u kömür, %11’i rüzgâr, %9,3’ü güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i ise diğer kaynaklar şeklindedir.

 

Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 11.711’e (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 751 adedi hidroelektrik, 67 adedi kömür, 360 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 345 adedi doğal gaz, 9.635 adedi güneş, 490 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir (https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik).

Güncelleme Tarihi: 16.03.2023