Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Enerji Verimliliği Alanında Yetkilendirilen Türkiye’de 5. Üniversite Olmaya Hak Kazandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, "Enerji Verimliliği Kanunu" ve "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, şirketleri yetkilendirme ve Enerji Yöneticisi ile Etüt Proje Sertifikası için uygulamalı eğitim faaliyetlerini yürütecek yetkili kurum oldu.

ISUBÜ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca enerji verimliliği alanında Enerji Yöneticisi, Etüt-Proje, Ölçme ve Doğrulama Eğitimleri ile Yetkilendirme Faaliyetlerini yürütmek üzere 3 Mayıs 2028 tarihine kadar “Yetkilendirilmiş Kurum” olmaya hak kazandı. Üniversitemiz böylelikle ülkemizin beşinci yetkilendirilmiş üniversitesi oldu.

Sanayi, bina ve enerji üretim sektörlerinde yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi ve ülkemizde enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen yetkilendirme süreci Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Altınkaynak,  Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş ve Arş. Gör.Fatih YİĞİT koordinatörlüğünde tamamlandı.koordinatörlüğünde tamamlandı.

ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı öğretim üyesi ve Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENAR) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Altınkaynak, enerji verimliliği hizmetlerini yürütebilmek için şirketleri yetkilendirebilen ve sertifika eğitim faaliyetlerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilen Türkiye’de 5’inci, bölgede ise tek yetkili kurum olduğunu söyledi.

ISUBÜ bünyesinde yer alan ENAR tarafından yürütülecek olan faaliyetler kapsamında, Türkiye genelinde ve özellikle bölgede bulunan mühendislere sertifika eğitimleri verilebileceklerini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Altınkaynak, ayrıca enerji verimliliği hizmetlerini yürütebilmek için şirketlerin de yetkilendirilebileceğini belirtti. Uygulanacak eğitimlerin enerji yöneticiliği sertifikası için 2, etüt proje sertifikası için ise 3 modül altında toplandığını ve her bir modülün eğitim süresinin yaklaşık 40 saat olduğunu belirten Altınkaynak, "Eğitimlerde teorik ve uygulamalı olarak yer alan derslerin tümü, ISUBÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Uygulamalı dersler Ankara’da T.C. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Çevre Dairesi Başkanlığının Uygulama Tesislerinde gerçekleştirilecektir. Yetkili Kurum olunmasıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin, genç bir Üniversite olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi prestijini ve tercih edilirliğini artıracağı öngörülmektedir" dedi.

Üniversitemiz tarafından yürütülecek yetkilendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar ve açılacak eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgiler internet sayfamız üzerinden yakında ilan edilecek.

Ayrıca ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve beraberindeki akademik personel yetkilendirme sürecinde T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’yı nezaket ziyaretinde bulundular.

ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı öğretim üyesi ve Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENAR) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Altınkaynak, Üniversitemiz adına yetki belgesini Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli’nin elinden teslim aldı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda ise, “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27 Ekim 2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Enerji Yöneticisi Eğitimi, Etüt-Proje Eğitimi ve Yetkilendirme faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlığımız tarafından ETKB-YK-09 numaralı yetki belgesi düzenlenerek 03/05/2023 tarihinde Yetkilendirilmiş Kurum olarak yetkilendirilmiştir” denildi.